Mužská a ženská mandala

03.07.2018

Více přátel se mnou hovořilo na téma odlišností mužských a ženských mandal, o tom, že jsou na první pohled snadno rozeznatelné. Ano, je to tak. A lze to tvrdit obecně?

Základní rozlišnosti lze shrnout takto: Mandalky pro ženy jsou uvolněnější taneční, láskyplné, citlivé, a tak trochu nepravidelné. Vypadají jako květiny, kde hluboko v nich je fraktální uspořádání Vesmíru ve smíru se vším, pravidelnost a hloubka. Jsou jako voda, třpytivé a hravé, všeobjímající  a přijímající. Mužské mandaly jsou více technické, matematické plné fibonacciho čísel, grafiky a geniálního uspořádání. Jsou nositeli informaci a na první pohled fraktálně uspořádané. Mužské mandaly v sobě mají hravost i vážnost zároveň, obsahuji viditelnou sílu.

Samozřejmě se mandalky taktéž odlišují svou barevnosti. Barvy zde hrají velice důležitou roli. Barvy jsou vibrace, které přináší spoustu informací obzvláště po jemnohmotné stránce. Vysílají k nám zprávy a vylaďují nás.

Čím více se člověk přibližuje vnitřní harmonii, tím více je mandala k nerozeznání od mužského      a ženského principu. Je tam vždy něco z obojího, působí velice harmonicky a vyrovnaně. Stejně jako je to s mandalami, podobně je to i ve vztahu mezi mužem a ženou. Ve vztahu, kde převažuje harmonie, dochází ke sjednocení obou polarit. Počítejme však s tím, že na sobě pracují oba dva, jak muž tak i žena. Pak je tento stav možný.

Bez jednoho a bez druhého by nebylo nic. Polarita je základem. Všechno jedna veliká hra. Tak si hrajme, milujme a žijme ve svobodě, radosti, lásce, štěstí, v souladu s Vesmírem, v souladu sami se sebou...

Irena Grinie